Στηρίζουμε δράσεις συλλόγων και ομάδων της περιοχής μας με κύριο γνώμονα την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού.