Προσφέρουμε συνεχώς την ευκαιρία σε νέους και νέες της περιοχής μας για πρακτική εξάσκηση στις επιχειρήσεις μας.