Συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της περιοχής μας προσπαθώντας να προστατέψουμε το περιβάλλον μας.