Συμμετέχουμε σε δράσεις στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής μας.